PABLO ESCAMILLA

Osteòpata

  • Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Any 2001.
  • Osteòpata. Any 2017.
  • Curs d’especialització en obstetrícia. Any 2018.
  • Bost Bachelor en Osteopatia a la London School of Osteopathy. Any 2019.
  • Actualment fent el curs de Posturologia Neurosensorial de l’Escola de Posturologia Villeneuve i el Postgrau en Osteopatia Clàssica del Institut Espanyol d’Osteopatia Clàssica.