FERRAN MIÑARRO

Llicenciat en CAFE. Entrenament funcional
Llicenciat en CAFE.
Màster en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (UPM – Inef Madrid).